Trin forståelse

Trin / begreb Forklaring
   
Across (Cross) Krydse den frie fod foran den vægtbærende og tage vægt
   
Anchor Step Oftest synkoperet. Eks.: Træde højre fod bag ved venstre og tage vægt på fodballen, føre vægten tilbage til venstre fod (Recover), træde tilbage på højre og tage vægt
   
Back Baglæns / tilbage
   
Back Rock Træde tilbage med den frie fod og tage vægt, føre vægten tilbage til den oprindelige fod (Recover)
   
Ball Step Oftest synkoperet, bruges til et hurtigt vægtskifte (små skridt). Eks.: træde frem på fodballen på &, træde frem med den anden fod og tage vægt på 1. Kan udføres i alle retninger
   
Behind Krydse den frie fod bag om den vægtbærende og tage vægt
   
Bridge Bro - svarer til et Tag - men broen afbryder dansen, og dansen fortsætter så fra samme sted efter broen. Gøres for at få dansen til at passe til musikken
   
Brush Sparke fremad med den frie fod samtidigt med at fodballen berører gulvet med en meget lille lyd (ingen vægt)
   
Charleston 4 bevægelser på 4 taktslag. Eks.: Træde frem på venstre, pointe højre tå frem (med et sving), træde tilbage på højre, pointe venstre tå tilbage (med et sving)
   
Chassé
(Cha Cha)
Sidebevægelse, typisk synkoperet. Eks.: Træde til højre, samle til, træde til højre, alle vægtbærende
   
Coaster Step Træde tilbage, samle til, træde frem. Alle vægtbærende og ofte synkoperet. Kan også laves fremad og med 1/4 drejning. Takt 3 kan være Cross
   
Contra Dans, hvor 2 rækker står over for hinanden
   
Count Taktslag, f.eks. en dans på 32 Counts
   
Cross Rock Krydse den frie fod foran den vægtbærende og tage vægt, føre vægten tilbage til den oprindelige fod (Recover)
   
Cross Shuffle Sidebevægelse, synkoperet. Eks.: Krydse højre fod foran venstre, træde til venstre med venstre fod, krydse højre fod foran venstre, alle vægtbærende
   
Diagonal Drejning eller bevægelse i en 45 grader retning fra udgangspunktet (dvs. 1/8)
   
Dorothy Step I princippet et diagonalt Lock Step, men tællingen er 1, 2 & ( og ikke 1 & 2)
   
Drag Trække foden hen over gulvet mod sig selv
   
Extended Når f.eks. Lock Step fortsætter ud over det sædvanlige antal taktslag
   
Fan (Toe eller Heel) Eks.: Toe Fan over 3 taktslag. Hælen er i gulvet uden vægt. Foden drejes udad på første takt, indad mod vægtbærende fod på næste og tilbage til midterstilling på trejde takt
   
Flick Sparke bagud eller til siden, tåen peger nedad
   
Forward Fremad
   
Full Turn 1/1 drejning på 2 taktslag, kan være synkoperet. Eks.: Vægten er på venstre, træde tilbage på højre samtidigt med 1/2 drejning, træde frem på venstre samtidigt med 1/2 drejning
   
Half Turn 1/2 drejning over enten højre eller venstre skulder
   
Heel Bounce Med fodballen i gulvet løfte hælen og sætte den i gulvet igen
   
Heel Click Med vægten på fodballerne slå hælene sammen
   
Heel Grind Drejning på hælen over 2 taktslag, kan være 1/4, 1/2 eller 3/4, afsluttes typisk ved at træde til siden og tage vægt på det andet ben
   
Heel Hook Combination 4 bevægelser på 4 taktslag, kan være synkoperet. Eks.: Vægten er på venstre, touche højre hæl fremad, hooke højre ankel foran venstre skinneben, touche højre hæl fremad, træde højre ved siden af venstre og tage vægt
   
Heel Split Med vægten på begge fodballer: hæle ud og hæle samle
   
Heel Step 2 bevægelser på 2 taktslag, kan være synkoperet. Eks.: Vægten er på venstre, touche højre hæl fremad, træde højre ved siden af venstre og tage vægt
   
Heel Strut 2 bevægelser på 2 taktslag, kan være synkoperet. Eks.: Vægten er på venstre, touche højre hæl fremad, sætte hele foden i gulvet og tage vægt
   
Heel Switches Synkoperede Heel Steps. Eks: Vægten er på venstre, touche højre hæl frem på 1, samle til på &, touche venstre hæl frem på 2, samle til på &
   
Hip Bump Vrikke med hofterne i den angivne retning
   
Hip Roll Rulle i hoften (som i hulahop-ring) enten med eller mod urets retning
   
Hitch Løfte benet op så låret er vandret
   
Hold Et taktslag uden fodbevægelse
   
Hook Løfte det frie ben og krydse anklen foran skinnebenet på det vægtbærende ben
   
Jazzbox 3 vægtbærende bevægelser på 3 taktslag; kan være synkoperet. Eks.: Krydse højre fod foran venstre ben, træde tilbage på venstre fod, træde til højre på højre fod. Takt 4 kan f.eks. være Cross, Stomp, Scuff. Der kan indgå et drej, typisk et kvart på trejde tælling
   
Kick Sparke fremad eller diagonalt med strakt fod, så tåen vender fremad (nedad). Kan udføres som high eller low kick, typisk low
   
Kick Ball Change Oftest synkoperet. Sparke med den frie fod på 1, træde ned og tage vægt på &, flytte vægten over på det andet ben på 2. Change erstattes ofte med f.eks. Cross, Stomp, Touch, Point
   
Knee Pop Løfte hælen fra gulvet ved at bøje i knæet. Kan gøres med begge knæ samtidigt
   
Mambo Step Oftest synkoperet. Kan laves i alle retninger. Eks.: Rocke frem på venstre, lægge vægten tilbage på højre, træde venste ved siden af højre og tage vægt
   
Monterey Turn Drejning på 4 taktslag. Eks.: Pointe højre fod ud til højre, dreje 1/2 omgang mod højre på venstre fodballe og skifte vægt til højre fod, pointe venstre fod ud til venstre, samle venstre fod til og tage vægt. Kan også laves med 1/4, 3/4 eller 1/1 drejning
   
Lock Step Oftest synkoperet. Eks.: Træde frem på venstre, låse højre fod bag ved venstre, træde frem på venstre. Kan også laves baglæns
   
Paddle Turn Det vægtbærende ben forbliver vægtbærende, mens den frie fod padler kroppen rundt i den angivne retning, oftest 1/4 drejning på to taktslag
   
Pivot Turn Dreje på begge fodballer. Kan være 1/4, 1/2 eller 3/4 drejning. Vægten er efter drejningen oftest på det forreste ben
   
Point Touche med tåen i den angivne retning med strakt ben og fod
   
Quarter Turn 1/4 drejning over enten højre eller venstre skulder
   
Recover Føre vægten tilbage til den oprindelige fod, f.eks. i Back Rock
   
Restart Begynde dansen forfra, inden en væg er danset færdig, for at få dansen til at passe til musikken
   
Rhumba Box Kan gøres både til højre og venstre og frem og tilbage - danner en firkant. Ofte synkoperet. Eks.: Træde til siden med højre og tage vægt, samle til, træde frem med højre og tage vægt, træde til siden med venstre og tage vægt, samle til, træde tilbage med venstre og tage vægt. Ofte laves kun en halv Box
   
Rock Step Træde frem med den frie fod og tage vægt, føre vægten tilbage til den oprindelige fod (Recover)
   
Rocking Chair Kan være synkoperet. Rock Step efterfulgt af Back Rock
   
Rolling Vine Vine med Full Turn. Eks.: Træde til højre med en kvart drejning, til højre med en halv drejning og til højre med en kvart drejning
   
Sailor Step Oftest synkoperet, alle vægtbærende. Eks.: Krydse højre fod bag om venstre, træde til venstre på venstre fod, træde til højre på højre fod. Kan også laves med 1/4 eller 1/2 drejning på første tælling. Sidste tælling kan erstattes med et trin fremad
   
Samba Step Oftest synkoperet, alle vægtbærende. Eks.: Krydse højre fod over venstre, træde venstre fod til venstre, vægten føres tilbage til højre fod (Recover). Kroppen følger med først diagonalt til venstre, så center, og så diagonalt til højre på Recover. Svarer til Twinkle, som bruges i vals
   
Scissor Step 3 vægtbærende bevægelser på 3 taktslag; kan være synkoperet. Eks.: Træde til højre på højre fod, samle venstre fod til, krydse højre fod foran venstre
   
Scuff Sparke fremad med den frie fod samtidigt med at hælen berører gulvet med en lyd (ingen vægt)
   
Shimmy Ryste med skuldrene
   
Shuffle Oftest synkoperet. Træde frem, samle til, træde frem, alle vægtbærende. Kan også laves baglæns og med drejning, både 1/4, 1/2 og 3/4
   
Side Træde den frie fod i den angivne retning og tage vægt
   
Skate Skøjtebevægelse fremad. Eks.: glide højre fod fremad over gulvet i en udadvendt bue
   
Slap Klappe med hånden på det angivne f.eks. fodtøj, knæ, lår
   
Slide Glide den frie fod hen ad gulvet og tage vægt
   
Step Træde i den angivne retning og tage vægt, dvs. et trin
   
Step Turn Half Turn
   
Stomp Trampe den frie fod i gulvet i den angivne retning og tage vægt
   
Stomp up Trampe den frie fod i gulvet i den angivne retning uden at tage vægt
   
Sugar Foot Bevægelse fremad i 2 taktslag: sætte tåen i gulvet pegende indad, træde ned og tage vægt samtidigt med at foden drejer, så hælen peger indad
   
Sway Svaje fra side til side
   
Sweep Føre den frie fods tå i en rundbue i gulvhøjde frem eller tilbage
   
Swivel (Heel eller Toe) Eks:. Heels, dreje en eller begge hæle 45 grader og tilbage igen, mens kroppen er fremadrettet
   
Syncopated Synkoperet, dvs. bevægelser på halve taktslag, f.eks. Chassé på 1 & 2
   
Tag Et antal ekstra steps, der typisk skal danses, når en væg er færdig og inden den næste væg begynder. Gøres for at få dansen til at passe til musikken
   
Tap Klappe med tåen i gulvet uden at tage vægt
   
Toe Strut 2 bevægelser på 2 taktslag, kan være synkoperet. Eks.: Sætte højre tå i gulvet i den angivne retning, sætte hælen i gulvet og tage vægt
   
Toe Switches Synkoperede Toe Touches. Eks: Med vægten på venstre, sætte højre tå i gulvet i den angivne retning på 1, samle til og tage vægt på &, sætte venstre tå i gulvet i den angivne retning på 2, samle til og tage vægt på &
   
Together Samle den frie fod til den anden og tage vægt
   
Touch Gulvberøring uden at tage vægt, med tå eller hæl
   
Tripple Step Synkoperet vægtoverførsel på stedet. Eks: Træde ned på højre fod på 1, flytte vægten til venstre fod på &, træde ned på højre fod på 2. Kan også laves med en drejning, både 1/4, 1/2 og 1/1
   
Twinkle Step Bruges i vals. Tre fodbevægelser, hvor man samtidigt har kropsbevægelse med. Eks.: Krydse venstre fod over højre og samtidigt dreje kroppen lidt mod højre på 1, træde til højre på højre fod og samtidigt dreje kroppen ligefrem på 2, træde ned på venstre fod og samtidigt dreje kroppen til venstre på 3
   
Twist Med vægten på fodballerne flyttes hælene fra den ene side til den anden, kroppen følger med i bevægelserne (modsat Swivel)
   
Unwind Angiver en drejning på stedet, enten 1/4, 1/2, 3/4 eller 1/1. I startpositionen er fødderne krydsede, dvs. ved 1/2 Unwind ender de parallelt. Både højre og venstre fod kan tage vægt efter drejningen
   
Vaudeville Oftest synkoperet. Eks.: Krydse venstre fod over højre på 1, træde diagonalt tilbage på højre på &, sætte venstre hæl i gulvet på 2, samle til og tage vægt på venstre på &
   
Vine Tre vægtbærende sidebevægelser på 3 taktslag. Eks.: træde til højre på højre fod, krydse venstre fod bag om højre, træde til højre på højre fod. Der kan laves en 1/4 drejning på trejde takt. Takt 4 kan f.eks. være Touch, Scuff, Cross
   
Vine 8 Figure En figur på 8 taktslag: vine med en kvart, step turn, drej en kvart og vine igen. Der kan drejes en kvart på sidste takt
   
Walk Gå-skridt fremad vægtbærende
   
Waltz Dans i 3/4 dels takt. Der skiftes oftest vægt på hvert taktslag, og dansen er karakteriseret ved den specielle tælling 1- 2,3. Der tages oftest et større skridt på 1 og lidt mindre på 2 og 3. Der er Rise og Fall i Waltz, idet første skridt tages på fodfladen (Fall) og andet og trejde skridt på fodballen (Rise)
   
Weave Fire vægtbærende sidebevægelser på 4 taktslag. Minder om Vine, men indeholder to krydsninger. Dvs. krydse foran, træde til siden, krydse bagved, træde til siden